Oppdragsvilkår for svartjeneste via nettside

Jeg takker for oppdraget og ser frem til å kunne bistå med svar på ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lærum AS