Mal for drøftingsprotokoll ved permittering

kr 3.000kr 6.000

Enten bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke, bør det før permittering iverksettes, settes opp en protokoll fra konferanse med tillitsvalgte eller representant for de ansatte.

Malen her gir et godt utgangspunkt for en slik protokoll, men den må tilpasses de lokale forhold.

Vær oppmerksom på at enkelte opplysninger er svært viktig når permitterte skal søke dagpenger fra NAV.

Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet bestemmer at en permittert som hovedregel har krav på dagpenger dersom det dokumenteres at lokale parter er enige om at:
  • Det foreligger saklig grunn for permitteringen.
  • Permitteringen skyldes arbeidsmangel eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke.
  • Arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering.
Malen her er bygget opp for å dokumentere alle nødvendige opplysninger iht. kravene i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet.
 
Nullstill
Varenummer: 008 Kategori: