Protokoll for drøftingsmøte om bedriftens situasjon

kr 3.000kr 6.000

§ 15-1-møte nedbemanning
Malen gir et godt utgangspunkt for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav om drøfting før beslutning om oppsigelse pga. virksomhetens forhold.

Vær klar over at ved nedbemanning er utvalgskrets og utvelgelseskriterier viktige stikkord.

Er du usikker på hva dette innebærer for din bedrift, velg gjerne mal med to timer veiledning.

Nullstill
Varenummer: 014 Kategori: