Protokoll for drøftingsmøte om arbeidstakers eget forhold

kr 3.000kr 6.000

§ 15-1-møte arbeidstakers eget forhold
Malen gir et godt utgangspunkt for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav om drøfting før beslutning om oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold.

Hvis du er usikker på om arbeidsgiver har saklig grunn til oppsigelse, velg gjerne mal med to timer veiledning.

Nullstill
Varenummer: 013 Kategori: