Mal for skriftlig advarsel

kr 3.000kr 6.000

Mal for advarsel er et godt hjelpemiddel når arbeidsgiver har behov for å korrigere arbeidstakers atferd eller arbeidsutførelse.

I tillegg vil malen være et godt verktøy for å dokumentere arbeidstakers forsømmelser, noe som er viktig dersom det senere blir behov for å bringe arbeidsforholdet til opphør grunnet arbeidstakers forhold.

§ 15-1-møte arbeidstakers eget forhold
Malen gir et godt utgangspunkt for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav om drøfting før beslutning om oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold.

 

Hvis du er usikker på om arbeidsgiver har saklig grunn til oppsigelse, velg gjerne mal med to timer veiledning.
Nullstill
Varenummer: 012 Kategori: