Arbeidsreglement

kr 3.000kr 6.000

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om krav til arbeidsreglement for visse typer virksomhet. Arbeidsreglement kan fastsettes enten ved avtale med bedriftens tillitsvalgte eller godkjennes av Arbeidstilsynet. Malen for arbeidsreglement inneholder forslag til regler virksomheten kan ha for fravær, arbeidstid og arbeidstidsordning, ordensregler, datadisiplin og taushetsplikt for arbeidstaker m.m.

Nullstill
Varenummer: 006 Kategori: