Arbeidsavtale: Tilkallingsvikar

kr 3.000kr 6.000

En tilkallingsvikar er en arbeidstaker som kontaktes når bedriften har et midlertidig behov for arbeid. Vilkårene for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a) til f) må derfor være oppfylt for å benytte malen.

Avtalemalen oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.

Ofte benyttes den samme ringevikaren når virksomhetens behov oppstår, og kontraktsmalen bygger på et system med en «grunnkontrakt» i bunn og med ny midlertidig ansettelse når behovet for arbeid oppstår.

Nullstill
Varenummer: 005 Kategori: