Arbeidsavtale: Midlertidig ansettelse

kr 3.000kr 6.000

Hovedregelen er at ansettelser skal skje fast og midlertidig ansettelser er kun lovlig dersom ett av hjemmelsgrunnlagene i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a) til og med f) er oppfylt. En arbeidsgiver kan ansette midlertidig for eksempel dersom det er behov for vikar eller dersom arbeidet er av midlertidig karakter. Avtalemalen oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.

Nullstill
Varenummer: 004 Kategori: