Arbeidsavtale: Ledende eller uavhengig stilling

kr 3.000kr 6.000

Avtalemalen oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. Malen kan benyttes dersom arbeidstaker skal ansettes i en ledende stilling eller en stilling hvor arbeidstaker er særlig uavhengig. Det fremgår av malen at arbeidstaker unntas fra lovens bestemmelser om arbeidstid og at stillingen ikke er overtidsbetalt.

For at stillingen skal anses ledende må arbeidet reelt være av ledende art, og både stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde er viktige momenter.

En særlig uavhengig stilling er en stilling som ikke er «ledende», men hvor arbeidstaker skal ha en stilling med tydelig og åpenbar selvstendighet ift. arbeidstid og hvordan arbeidet skal organiseres.

Nullstill
Varenummer: 003 Kategori: