Arbeidsavtale: Daglig leder

kr 3.000kr 6.000

Avtalemalen oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidskontrakt. Malen for daglig leder innebærer at daglig leder frasier seg sitt stillingsvern, mot forhåndsavtalt etterlønn. Vær oppmerksom på at øverste leder alternativt kan ansettes på åremål. I såfall må kontraktsmalen justeres på dette punktet.

Nullstill
Varenummer: 001 Kategori: