Priser

Høy kvalitet til riktig pris.


Timepriser

Timepris varierer fra kr 2000-4000 inkl. mva. avhengig av oppdragets kompleksitet.

Advokatfirmaet Lærum AS følger Advokatforeningens regler om god advokatskikk og har gode retningslinjer for prissetting av advokattjenester. Med mindre det er inngått særskilt avtale om fastpris eller annen salærfastsettelse, vil salæret bli beregnet etter medgått tid.

Fri rettshjelp / rettshjelpforsikring

Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp, vil det offentlige dekke hele eller deler av salæret. Ordningen gjelder kun enkelte sakstyper, og for personer med begrenset inntekt.

Noen har rettshjelpdekning via sitt forsikringsselskap, men vær oppmerksom på at forsikringsselskapet ofte krever at du må dekke en viss egenandel.

Oppdragsbekreftelse

Som klient hos Advokatfirmaet Lærum AS vil du motta en oppdragsbekreftelse eller det inngås en oppdragskontrakt. Der vil oppdraget bli beskrevet, og du får opplysninger om pris og øvrige betingelser for oppdraget.

Betingelser for klientoppdrag

Mal for oppdragsbekreftelse finner du her.