Personvern i Advokatfirmaet Lærum AS

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Advokatfirmaet Lærum AS.

Advokatfirmaet Lærum AS tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personopplysninger i henhold til advokaters lovbestemte taushetsplikt og i tråd med personopplysningsloven, straffeloven og domstollovens regler om advokatvirksomhet.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, ip-adresse, fødselsnummer, mobilnummer, saksopplysninger og øvrig kommunikasjon, klienthistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om databehandlere vi benytter.

© 2021 Advokatfirmaet Lærum AS

Kontaktinformasjon

Advokatfirmaet Lærum AS med organisasjonsnummer 925021520 er databehandler og ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du gjerne kontakte oss:

post@advokatlaerum.no

Postadresse:

Advokatfirmaet Lærum AS
v/Personvern
Postboks 601 Løren
0507 Oslo