Advokatfirmaet Lærum

Advokatfirmaet Lærum AS har arbeidsrett som spesialitet og yter bistand til privatpersoner og bedrifter.
Som klient skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand.

CV

Advokat Vibeke Lærum


1996

2004
2009
2017

2018


2020 -

2013 - 2021
2009 - 2012
2005 - 2009
2003 - 2004


2021 -
2021 -
2009 -

2017 - 2020
2015 - 2020
2014 - 2015


2021
2017 - 2020
2019
1992 - 1996

UTDANNING
Økonomisk College

Cand.jur., Universitetet i Oslo
Advokatbevilling
Individuell arbeidsrett spesialfag på masternivå, UiO
Masterprogram, BI

ERFARING
Advokat/eier i Advokatfirmaet Lærum AS
Advokat i Norsk Industri, NHO
Advokat i Mediebedriftenes Landsforening
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS
Saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

STYREVERV
Styremedlem i Harting AS
Styremedlem i Renas AS
Styremedlem i Oslo teatersenter
Styreleder i Kunst på Arbeidsplassen
Styreleder i NHO Kunst og Kultur
Styremedlem i NHO Kunst og Kultur

ANNET
Advokatforeningens representant i Advokatenhjelperdeg.no
Bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Podcast om lokale lønnsforhandlinger, NITO
Norsk Industris podcast "Om arbeidstid, overtid og fleksitid. Hva er lov?"
A-landslagsspiller i ishockey, med deltagelse i fem internasjonale mesterskap for Norge

ARBEIDSOMRÅDER
Arbeidsrett
GDPR / personopplysninger
Styrearbeid
Kontraktsrett
Trygderett / NAV

FORHANDLINGSKOMPETANSE FRA SENTRALE TARIFFOPPGJØR
Medforhandler for Norsk Industri i frontfagsoppgjøret i hhv. år 2014, 2016 og 2020
Medforhandler for NHO i forhandlinger om NITO-overenskomsten i hhv. år 2018 og 2020
Medforhandler for NHO i NITO-Hovedavtaleforhandlinger 2018
Forhandlingsleder for farmasøytisk industri 2018-2020
Forhandlingsleder for glass og keramisk industri 2013-2020
Forhandlingsleder for vaskerier og renserier 2013-2020
Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Laerdal Medical 2013-2020
Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Store Norske 2016-2020

Advokat Vibeke Lærum

UTDANNING

1996 
Økonomisk College


2004  
Cand.jur., Universitetet i Oslo

2009  
Advokatbevilling

2017
Individuell arbeidsrett spesialfag på masternivå, UiO

2018  
Masterprogram, BI

ERFARING

2020 -  
Advokat/eier i Advokatfirmaet Lærum AS

2013 - 2021
 
Advokat i Norsk Industri, NHO

2009 - 2012  
Advokat i Mediebedriftenes Landsforening

2005 - 2009  
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS

2003 - 2004  
Saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

STYREVERV

2021 -  
Styremedlem i Harting AS

2021 -  
Styremedlem i Renas AS

2009-  
Styremedlem i Oslo teatersenter

2017 - 2020  
Styreleder i Kunst på Arbeidsplassen

2015 - 2020  
Styreleder i NHO Kunst og Kultur

2014 - 2015  
Styremedlem i NHO Kunst og Kultur

ANNET

2021 -  
Advokatforeningens representant i Advokatenhjelperdeg.no

2017 - 2020  
Bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

2020  
Podcast om lokale lønnsforhandlinger, NITO

2019  
Norsk Industris podcast "Om arbeidstid, overtid og fleksitid. Hva er lov?"

1992 - 1996  
A-landslagsspiller i ishockey, med deltagelse i fem internasjonale mesterskap for Norge

ARBEIDSOMRÅDER

Arbeidsrett

GDPR / personopplysninger

Styrearbeid

Kontraktsrett

Trygderett / NAV

FORHANDLINGSKOMPETANSE FRA SENTRALE TARIFFOPPGJØR

Medforhandler for Norsk Industri i frontfagsoppgjøret i hhv. år 2014, 2016 og 2020

Medforhandler for NHO i forhandlinger om NITO-overenskomsten i hhv. år 2018 og 2020

Medforhandler for NHO i NITO-Hovedavtaleforhandlinger 2018

Forhandlingsleder for farmasøytisk industri 2018-2020

Forhandlingsleder for glass og keramisk industri 2013-2020

Forhandlingsleder for vaskerier og renserier 2013-2020

Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Laerdal Medical 2013-2020

Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Store Norske 2016-2020