Advokatfirmaet Lærum

Advokatfirmaet Lærum AS holder til i hyggelige lokaler på Kampen i Oslo. Firmaet har arbeidsrett som spesialitet og yter bistand til privatpersoner og bedrifter.

Som klient i Advokatfirmaet Lærum AS skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand.

CV

Advokat Vibeke Lærum


1996

2004
2009
2017

2018


2020 -

2013 - 2021
2009 - 2012
2005 - 2009
2003 - 2004


2021 -
2021 -
2009 -

2017 - 2020
2015 - 2020
2014 - 2015


2021
2017 - 2020
2019
1992 - 1996

UTDANNING
Økonomisk College

Cand.jur., Universitetet i Oslo
Advokatbevilling
Individuell arbeidsrett spesialfag på masternivå, UiO
Masterprogram, BI

ERFARING
Advokat/eier i Advokatfirmaet Lærum AS
Advokat i Norsk Industri, NHO
Advokat i Mediebedriftenes Landsforening
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS
Saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

STYREVERV
Styremedlem i Harting AS
Styremedlem i Renas AS
Styremedlem i Oslo teatersenter
Styreleder i Kunst på Arbeidsplassen
Styreleder i NHO Kunst og Kultur
Styremedlem i NHO Kunst og Kultur

ANNET
Advokatforeningens representant i Advokatenhjelperdeg.no
Bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Podcast om lokale lønnsforhandlinger, NITO
Norsk Industris podcast "Om arbeidstid, overtid og fleksitid. Hva er lov?"
A-landslagsspiller i ishockey, med deltagelse i fem internasjonale mesterskap for Norge

ARBEIDSOMRÅDER
Arbeidsrett
GDPR / personopplysninger
Styrearbeid
Kontraktsrett
Trygderett / NAV

FORHANDLINGSKOMPETANSE FRA SENTRALE TARIFFOPPGJØR
Medforhandler for Norsk Industri i frontfagsoppgjøret i hhv. år 2014, 2016 og 2020
Medforhandler for NHO i forhandlinger om NITO-overenskomsten i hhv. år 2018 og 2020
Medforhandler for NHO i NITO-Hovedavtaleforhandlinger 2018
Forhandlingsleder for farmasøytisk industri 2018-2020
Forhandlingsleder for glass og keramisk industri 2013-2020
Forhandlingsleder for vaskerier og renserier 2013-2020
Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Laerdal Medical 2013-2020
Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Store Norske 2016-2020

Advokat Vibeke Lærum

UTDANNING

1996 
Økonomisk College


2004  
Cand.jur., Universitetet i Oslo

2009  
Advokatbevilling

2017
Individuell arbeidsrett spesialfag på masternivå, UiO

2018  
Masterprogram, BI

ERFARING

2020 -  
Advokat/eier i Advokatfirmaet Lærum AS

2013 - 2021
 
Advokat i Norsk Industri, NHO

2009 - 2012  
Advokat i Mediebedriftenes Landsforening

2005 - 2009  
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS

2003 - 2004  
Saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

STYREVERV

2021 -  
Styremedlem i Harting AS

2021 -  
Styremedlem i Renas AS

2009-  
Styremedlem i Oslo teatersenter

2017 - 2020  
Styreleder i Kunst på Arbeidsplassen

2015 - 2020  
Styreleder i NHO Kunst og Kultur

2014 - 2015  
Styremedlem i NHO Kunst og Kultur

ANNET

2021 -  
Advokatforeningens representant i Advokatenhjelperdeg.no

2017 - 2020  
Bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

2020  
Podcast om lokale lønnsforhandlinger, NITO

2019  
Norsk Industris podcast "Om arbeidstid, overtid og fleksitid. Hva er lov?"

1992 - 1996  
A-landslagsspiller i ishockey, med deltagelse i fem internasjonale mesterskap for Norge

ARBEIDSOMRÅDER

Arbeidsrett

GDPR / personopplysninger

Styrearbeid

Kontraktsrett

Trygderett / NAV

FORHANDLINGSKOMPETANSE FRA SENTRALE TARIFFOPPGJØR

Medforhandler for Norsk Industri i frontfagsoppgjøret i hhv. år 2014, 2016 og 2020

Medforhandler for NHO i forhandlinger om NITO-overenskomsten i hhv. år 2018 og 2020

Medforhandler for NHO i NITO-Hovedavtaleforhandlinger 2018

Forhandlingsleder for farmasøytisk industri 2018-2020

Forhandlingsleder for glass og keramisk industri 2013-2020

Forhandlingsleder for vaskerier og renserier 2013-2020

Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Laerdal Medical 2013-2020

Forhandlingsleder for bedriftsavtalen Store Norske 2016-2020