Vilkår

a) Oppdragsvilkår for kjøp av mal med to timers veiledning
b) Kundevilkår for kjøp av mal (uten veiledning)

a) Oppdragsvilkår for kjøp av mal med to timers veiledning

Jeg takker for oppdraget og ser frem til å kunne bistå med din sak.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lærum AS

b) Kundevilkår for kjøp av mal (uten veiledning)

Jeg takker for at du benytter våre maler og ønsker deg velkommen tilbake.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lærum AS